myeatrade

社区

时段最高价的问题

yizhao yizhao 2013-06-01 10:51
FK8U6J6_TNV_AQ87YSC%6~K.jpg
如图:在过滤条件中,我设置第2根k线的最高价为12个k线的最高价:时段最高价(2)>时段最高价(12),生成的代码用不了,测试中开不了仓。
附件: FK8U6J6_TNV_AQ87YSC%6~K.jpg


Page 1 of 1 1

请登录后发表回复,如果你还没有账户你可以 免费注册

回到 意见 & 反馈
menu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loadermenu image pre-loader